loader

Prins Bernhardlaan 173

Algemeen
De kantoorruimte is gelegen op een uitstekende zichtlocatie in het verzamelgebouw ‘Corbulo’ gelegen aan een doorgaande weg in Voorburg.

Adres
Prins Bernhardlaan 173 (2273 DP) te Voorburg.

Oppervlakte
De totale verhuurbare oppervlakte bedraagt circa 127 m² VVO kantoorruimte.

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

Parkeren
Diverse parkeermogelijkheden langs de openbare weg.

Kadastrale gegevens
Gemeente: Voorburg
Sectie: E
Nummer: 8861

Huurprijs
De huurprijs voor de kantoorruimte is als volgt:

Kantoorruimte
€ 1.750,- per maand.

Bovengenoemde bedrag dienen te worden vermeerderd met de wettelijk verschuldigde BTW.

BTW status
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Servicekosten
De servicekosten zijn als voorschot bij vooruitbetaling verschuldigd, op basis van jaarlijkse nacalculatie.

De servicekosten bedragen € 35,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

Levering en diensten
In de servicekosten zijn onder andere de volgende leveringen en diensten inbegrepen:
– gasverbruik inclusief vastrecht;
– elektriciteitsverbruik vastrecht en monitoring voor de installaties en de verlichting van de gemeenschappelijke ruimten;
– waterverbruik inclusief vastrecht;
– meetdiensten.

Onderhoud en periodieke controle van:
– verwarmingsinstallatie;
– luchtbehandeling- en ventilatie installatie(s);
– elektrotechnische installatie(s);
– hydrofoorinstallatie(s);
– periodieke legionella controle;
– bewaking openbare parkeergarage;
– gebruik fietsenstalling;
– onderhoud gemeenschappelijke verlichting (buiten);
– vuilwaterpomp;
– ongediertebestrijding;
– buitenzonwering;
– brandmeldinstallatie/blusmiddelen/noodverlichtinginstallatie;
– onderhoud groenvoorziening en buitenterrein;
– ongediertebestrijding;
– dak en dakveiligheid;
– bewaking;
– Gebruikersheffingen zoals verontreiniging rechten;
– VVE diensten;
– administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurprijsbetaling
Per kwartaal vooruit.

Huurtermijn
5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar.

Oplevering
Het object wordt als casco verhuurd. De kantoorruimte heeft onder andere de navolgende voorzieningen, welke “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld:
– huidige vloer- en wandafwerking;
– systeemplafonds voorzien van verlichtingsarmaturen;
– Kabelgoten ten behoeve van elektra, data en telefoon;
– verwarming door middel van radiatoren;
– mechanische ventilatie;
– pantry;
– sanitaire voorziening (toilet).

Aanvaarding
Beschikbaar per direct.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op
17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

Locatie
Het ‘Corbulo’ gebouw ligt in het verlengde van het winkelcentrum ‘De Julianabaan’, waarnaast een groot aantal landelijk opererende winkelketens, zoals AH, Jumbo, Blokker, Etos, HEMA, Bruna en McDonalds zijn gevestigd. Tevens zijn er lokale ondernemers gevestigd alsmede diverse gezellige lunchgelegenheden.

Bestemming
De kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan ‘Voorburg Midden’ en heeft de bestemming ‘centrum -1’.

Courtage
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De projectinformatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Voorzieningen
 • 24H toegang
  24H toegang
 • Flexibele huurtermijnen
  Flexibele huurtermijnen
 • Pantry
  Pantry
Beschikbare huuropties
Kantoorruimte

Aantal m2 beschikbaar 127 m2

prijs op aanvraag

Units

€1750 per maand

Aanbod op maat Aanbod op maat
Zoek je meer specifiek aanbod?

Wij gaan graag voor jou op zoek.

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid met de auto en openbaar vervoer is uitstekend.

Auto
Met de auto is het Rijkswegennetwerk uitstekend bereikbaar. Binnen enkele autominuten is de A12 (Den Haag – Utrecht) bereikbaar alsmede de N14, welke enerzijds aansluit op de N44 en overgaat in de A44 (Den Haag – Knooppunt Burgerveen) en anderzijds aansluit op de A4 (Midden Delfland – Amsterdam).

Openbaar vervoer
Met het openbaar vervoer is het kantoorgebouw eveneens uitstekend bereikbaar. Het gebouw bevindt zich op loopafstand van de tramhalte ‘Mgr. van Steelaan’ met tramlijn 2. Tevens bevindt zich schuin voor de deur de bushalte ‘Koningin Julianaplein’ met buslijn 23, welke een directe verbinding heeft met het NS station Voorburg.

 • Auto
  Auto
 • Fiets
  Fiets
 • Nabij bus
  Nabij bus
Parkeermogelijkheden
 • Openbare weg
  Openbare weg
Plan een bezichtiging of stel een vraag