loader

Varrolaan 50-126

ALGEMEEN
Het kantoorgebouw “Varro Plaza” is gelegen op het kantorenpark “Rijnsweerd Noord” te Utrecht, op een zichtlocatie langs de A28. Vele gerenommeerde bedrijven zijn op Rijnsweerd gevestigd, zoals CMS Derks Star Busmann, DAS Rechtsbijstand, ASR, EY, PWC, de Advocaten Van Van Riet en het Provinciehuis.

Rijnsweerd Noord heeft een perfecte aansluiting met Utrecht Oost en het Wilhelminapark. In het rustieke Wilhelminapark bevindt zich een variëteit van horecagelegenheden.
Tevens zijn in de nabijheid in de “Uithof” het Academisch Ziekenhuis “UMCU”, de Universiteit Utrecht en de Hogeschool van Utrecht gehuisvest.

Het totale metrage van het kantoorgebouw is circa 15.952 m2 v.v.o. verdeeld over vier bouwdelen, te weten vleugels A, B, C en D.

Vleugel D en een gedeelte van vleugel C zijn verhuurd aan Keylane B.V.

Parkeergelegenheid is beschikbaar in de onder het kantoorgebouw gelegen parkeergarage.

Verhuurder is voornemens het kantoorgebouw te upgraden. De impressies zijn opgenomen in deze brochure.
De centrale entree van het gebouw wordt onderworpen aan een grootschalige renovatie. Het entreegebied wordt geüpgraded naar een dynamische meet & greet omgeving met een multifunctionele lobby die onder andere beschikt over een ontvangst met hostess, coffee corner, een lounge met verschillende flexwerkplekken en een modern terras. De look & feel van het entreegebied wordt gekenmerkt door een moderne en industriële uitstraling met onder meer een gietvloer, zwarte kozijnen en houten afwerking

BEREIKBAARHEID
Eigen vervoer:
het object is uitstekend bereikbaar, zowel met het eigen als per openbaar vervoer. Via de Pythagoraslaan/Waterlinieweg is een directe verbinding met de rijkswegen A12, A27 en A28.

Openbaar vervoer:
Via de HOV-baan (vrije busbaan) is het Centraal Station Utrecht snel te bereiken (buslijn 11). Reistijd circa 10 minuten.

VLOEROPPERVLAK
Voor de verhuur is beschikbaar totaal circa 11.122,69 m² v.v.o. verdeeld als volgt:

begane grond circa 2.262,11 m2 v.v.o.
1e verdieping circa 1.186,02 m2 v.v.o.
2e verdieping circa 1.174,43 m2 v.v.o.
3e verdieping circa 1.604,08 m2 v.v.o.
4e verdieping circa 1.875,74 m2 v.v.o.
5e verdieping circa 1.599,44 m2 v.v.o.
6e verdieping circa 596,63 m2 v.v.o.
7e verdieping circa 412,12 m2 v.v.o.
8e verdieping circa 412,12 m2 v.v.o.

Genoemde metrages zijn inclusief een aandeel in de algemene ruimte van het kantoorgebouw.

De bovenvermelde metrages zijn gemeten conform NEN 2580 conform meetbrief van RPS advies- en ingenieursbureau bv., certificaatnummer Mc1800631A d.d. 6 mei 2019.

Deelverhuur is bespreekbaar.

PARKEERGELEGENHEID
Onder het kantoorgebouw is de parkeergarage gelegen welke door middel van een slagboom is afgesloten. De ondergrondse garage geeft een directe verbinding met de centrale entree. De hostess kan vanuit de receptie de speedgate bedienen via een intercominstallatie.

Voor de verhuur zijn parkeerplaatsen beschikbaar in de parkeergarage op basis van een parkeernorm van 1:42 m2.

OPLEVERINGSNIVEAU
De kantoorruimte wordt casco gerenoveerd opgeleverd met de volgende voorzieningen:
• gerenoveerde entree voorzien van bemande receptie en coffee corner;
• 3 personenliften;
• hoogwaardige mechanische ventilatie met topkoeling;
• nieuw systeemplafond met LED-verlichting en aanwezigheidsdetectie;
• gesausde bouwkundige wanden;
• geëgaliseerde legklare vloeren;
• gerenoveerde toiletgroepen;
• kabelgoten ten behoeve van data-, elektra- en telefoonbekabeling;
• pantryaansluiting per verdiepingsvloer;
• te openen ramen;
• centrale verwarming door middel van convec-toren regelbaar met thermostaatkranen;
• vloerbelasting begane grond circa 1.000 kg/m2;
• vloerbelasting verdiepingen circa 450 kg/m2.

ENERGIELABEL
Het gebouw is voorzien van een Energielabel C.

AANVAARDING
In overleg.

VOORWAARDEN EN CONDITIES

HUURPRIJS
Kantoorruimte:
€ 175,00 per m² per jaar.

Parkeerplaatsen:
€ 1.200,00 per parkeerplaats per jaar.

Genoemde bedragen te vermeerderen met omzetbelasting.

BTW-HEFFING
Uitgangspunt is btw-belaste verhuur. Derhalve dient bovengenoemd bedrag te worden vermeerderd met het van toepassing zijnde btw-percentage. Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, is er van rechtswege sprake van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaar met een aansluitende verlengingsperiode van 5 (vijf) jaar.

HUURBETALING
De huur en het voorschot servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting, per kwartaal vooruit.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst 1 (één) jaar na huuringangs-datum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens het consumenten-prijsindexcijfer (CPI), reeks voor alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

SERVICEKOSTEN
€ 42,50 per m² per jaar, op basis van voorschot en nacalculatie, voor de navolgende leveringen en diensten, te vermeerderen met omzetbelasting.

• gas- c.q. olieverbruik inclusief vastrecht (verwarming);
• elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht in het gehuurde alsmede ten behoeve van de installaties en verlichting van de gemeenschappelijke ruimten;
• waterverbruik inclusief vastrecht;
• onderhoud en periodieke controle van verwarmings- en luchtbehandelingsinstallatie;
• idem van liftinstallatie;
• idem van hydrofoorinstallatie;
• idem van de glazenwasinstallatie;
• idem van brandmelder- gebouwbewakings-, storingsmelder- noodstroominstallatie(s);
• idem van (automatische) deuren;
• onderhoud slagboominstallatie/toegangshek;
• onderhoud rioolpomp;
• onderhoud en keuring van de brandslanghaspels;
• alle keuringen van elektrische installaties en werktuigbouwkundige installaties, zoals liften, CV-ketels etc. welke van overheidswege verplicht worden gesteld;
• onderhoud buitenterrein (bestrating, verlichting, groenvoorzieningen);
• verontreinigingsheffing;
• assurantiepremie buitenbeglazing;
• gevel- en glasbewassing buitenzijde, 6 keer per jaar;
• verzorging huisvuil, containerhuur e.d.;
• 5% administratiekosten over bovenstaande leveringen en diensten.

Bovenstaande lijst is niet limitatief. verhuurder behoudt zich het recht voor genoemde leveringen en diensten en speciale voorzieningen uit te breiden of in te krimpen en het door huurder te betalen aandeel in de kosten dienovereenkomstig te wijzigen.

ZEKERHEIDSSTELLING
Een bankgarantie, model ROZ 2018, of waarborgsom ter grootte van drie maanden huurpenningen en servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting.

HUUROVEREENKOMST
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM met de bijbehorende Algemene Bepalingen.

Voorzieningen
 • 24H toegang
  24H toegang
 • Airconditioning
  Airconditioning
 • Coffee corner
  Coffee corner
 • Lift
  Lift
 • Lounge
  Lounge
 • Lunch faciliteiten
  Lunch faciliteiten
 • Parkeren
  Parkeren
Beschikbare huuropties
Kantoorruimte

Aantal m2 beschikbaar 5.000-11.122 m2

€175 pm2/pj

Aanbod op maat Aanbod op maat
Zoek je meer specifiek aanbod?

Wij gaan graag voor jou op zoek.

Bereikbaarheid

BEREIKBAARHEID
Eigen vervoer:
het object is uitstekend bereikbaar, zowel met het eigen als per openbaar vervoer. Via de Pythagoraslaan/Waterlinieweg is een directe verbinding met de rijkswegen A12, A27 en A28.

Openbaar vervoer:
Via de HOV-baan (vrije busbaan) is het Centraal Station Utrecht snel te bereiken (buslijn 11). Reistijd circa 10 minuten.

 • Auto
  Auto
 • Fiets
  Fiets
 • Nabij bus
  Nabij bus
Parkeermogelijkheden
 • Parkeergarage
  Parkeergarage
Plan een bezichtiging of stel een vraag
Plan een bezichtiging of stel een vraag