loader

Weissenbruchstraat 20

Algemeen

De kantoorruimte is centraal gelegen in de chique Haagse wijk Benoordenhout, waar zich onder andere het hoofdkantoor van Shell bevindt. Op loopafstand is de Van Hoytemastraat, het meest exclusieve winkelgebied in Den Haag en omstreken, gevestigd. Er is een grote diversiteit aan winkels en terrasje. Tevens zijn er veel voorzieningen in de buurt zoals: parken, openbaar vervoer, sportclubs en scholen.

Adres

Weissenbruchstraat 20 (2596 GJ) Den Haag

Oppervlakte

Voor de verhuur is circa 40 m² VVO kantoorruimte beschikbaar.

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:

het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke. 

Parkeren

Er is één parkeerplaats beschikbaar in de naastgelegen parkeergarage.

Kadastrale gegevens

Gemeente: ’s-Gravenhage

Sectie: P

Nummer: 8394

Huurprijs

De huurprijs voor de kantoorruimte bedraagt € 1.095,- euro per maand, te vermeerderen met BTW.

BTW status

Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.

In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Servicekosten

De servicekosten zijn inbegrepen in de vastgestelde maandelijkse huurprijs.

Levering en diensten

In de servicekosten zijn de volgende leveringen en diensten inbegrepen:

 • Gasverbruik inclusief vastrecht;
 • Elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht;
 • Waterverbruik inclusief vastrecht;

Huurprijsaanpassing

Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurprijsbetaling

Per kwartaal vooruit.

Huurtermijn

5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar.

Oplevering

De kantoorruimte wordt in huidige staat – leeg, schoon en ontruimd – opgeleverd, met onder andere de navolgende voorzieningen:

 • Sanitaire voorzieningen;
 • Vloerverwarming;
 • Alarminstallatie;
 • Gedeelde pantry;
 • Airconditioning;
 • Wifi (500mb glasvezel);

Aanvaarding

In overleg.

Zekerheidsstelling

Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

Huurovereenkomst

Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op

17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

Bestemming

De kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan ‘Benoordenhout’ en heeft de enkelbestemming ‘Gemengd -1’.

Courtage

Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn. 

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De projectinformatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Voorzieningen
 • Airconditioning
  Airconditioning
 • Pantry
  Pantry
 • WiFI
  WiFI
Beschikbare huuropties
Kantoorruimte

Units 40m2 unit

€1095 per maand

Aanbod op maat Aanbod op maat
Zoek je meer specifiek aanbod?

Wij gaan graag voor jou op zoek.

Bereikbaarheid

Locatie

De kantoorruimte is centraal gelegen in de wijk Benoordenhout. In de directe omgeving bevinden zich tal van organisaties zoals het Hoofdkantoor van Shell, verschillende lokale winkels en eetgelegenheden.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid met de auto en openbaar vervoer is uitstekend.

Auto

De bereikbaarheid met de auto is uitstekend vanwege de directe aansluiting op de A12. De  op- en afritten bevinden zich in de directe omgeving van het verkeersknooppunt Prins Clausplein, alwaar de A4 (Den Haag – Amsterdam), A12 (Den Haag – Utrecht) en A13 (Den Haag – Rotterdam) samenkomen.

Openbaar vervoer

Met het openbaar vervoer is het kantoorgebouw eveneens uitstekend bereikbaar. De kantoorruimte bevindt zich op loopafstand van de bushalte ‘Weissenbruchstraat’ en tevens van station Den Haag Centraal. Dit station is makkelijk te bereiken per trein, tram en bus:

Trein:

NS-sprinter tussen Utrecht en Den Haag.

Tram 17 (HTM):

rijdt tussen Wateringen en Den Haag Centraal.
Bus  381 (Arriva):

rijdt tussen Alphen aan den Rijn en Den Haag Centraal.

Bus 22 (HTM):

rijdt tussen Den Haag en Rijswijk.

 • Auto
  Auto
 • Fiets
  Fiets
 • Nabij bus
  Nabij bus
 • Nabij snelweg
  Nabij snelweg
 • Nabij tram/metro
  Nabij tram/metro
 • Nabij trein
  Nabij trein
Plan een bezichtiging of stel een vraag
Plan een bezichtiging of stel een vraag